/ 3 نظر / 52 بازدید
♥♥مرد احساسی♥♥

دل نـــده ! بـه آدمـــها "دل" نــــده ،تـو کـه از "خــدایشـــان" عــاشق تــر نیــــستــــی . . .آنــها "خــدای" خــود را بـه نیــــمه نــانی مـی فروشنـــد ! و "تـــو" را بـه "نیـــمه شــــبی ! ................ سلام...پستای جدیدتون خیلی قشنگن.....به منم سر میزنید لطفا؟

♥♥مرد احساسی♥♥

دل نـــده ! بـه آدمـــها "دل" نــــده ،تـو کـه از "خــدایشـــان" عــاشق تــر نیــــستــــی . . .آنــها "خــدای" خــود را بـه نیــــمه نــانی مـی فروشنـــد ! و "تـــو" را بـه "نیـــمه شــــبی ! ................ سلام...پستای جدیدتون خیلی قشنگن.....به منم سر میزنید لطفا؟

♥♥مرد احساسی♥♥

دل نـــده ! بـه آدمـــها "دل" نــــده ،تـو کـه از "خــدایشـــان" عــاشق تــر نیــــستــــی . . .آنــها "خــدای" خــود را بـه نیــــمه نــانی مـی فروشنـــد ! و "تـــو" را بـه "نیـــمه شــــبی ! ................ سلام...پستای جدیدتون خیلی قشنگن.....به منم سر میزنید لطفا؟