بررسی مسائل ارگونومیکی در کارگاه های خیاطی

تعداد زیادی از کارگاه های تولید پوشاک به طور متمرکز در مرکز شهر تهران قرار دارند. محیط کار این کارگاه ها دارای بافتی قدیمی و سنتی است و اساسا این مکان ها براساس استانداردهای یک کارگاه تولیدی بنا نشده اند.

از آنجا که عمده ترین ناراحتی کارگران این صنف درد در ناحیه ستون مهره های گردنی و کمری و شانه و پاهاست لازم است صندلی مورد استفاده این صنف بررسی شود. در کارگاه های خیاطی از صندلی های متفاوتی استفاده می کنند که هیچ یک از آنها براساس استاندارد تهیه نشده است. البته بهتر است نام این صندلی ها را چهارپایه گذاشت که بیشتر چوبی هستند و طول و اندازه و ارتفاع آنها به هیچ وجه تناسبی با اندام کارگران ندارد. این چهارپایه ها به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند:

۱) چهارپایه ای طویل حتی تا ۲ متر که در کنار دیوار قرار دارند و میز چرخ خیاطی مقابل آن واقع می شود و ۲ الی ۳ کارگر چرخکار از آن استفاده می کنند.

۲) چهارپایه ای که به صورت منفرد در وسط کارگاه قرار گرفته است و کارگر از آن بدون هیچ تکیه گاهی استفاده می کند. این صندلی ها اغلب چوبی و دارای لبه های صاف و تیز هستند و کارگران دقایقی پس از شروع کار، دچار خواب رفتگی و احساس کرختی و سوزن سوزن شدن در ناحیه انگشتان پا می شوند و مجبورند برای تسکین درد مرتبا پاها را حرکت و ساق ها را مالش دهند.

همچنین به علت عدم وجود تکیه گاه مناسب، این افراد دچار خمیدگی شدید در منطقه مهره های کمر می شوند و همین امر باعث ایجاد درد در مهره های این منطقه شده و ایجاد عارضه می کند.ارتفاع این چهارپایه ها هیچ گونه تناسبی با وضعیت بدنی کارگران ندارد و در نتیجه باعث به وجود آمدن ناراحتی های مختلف می شود.

مثلا کارگران کم سن به علت کوتاهی صندلی نسبت به میز کار و برای دید بهتر بایستی کمر و پشت و همچنین گردن خود را راست نگه دارند و عضلات این مناطق را در یک وضعیت نامناسب و در حال انقباض ایزومتریک شدید نگه دارند که پس از مدتی، خستگی شدید و درد به وجود می آید. به همین ترتیب افراد قدبلند برای کنترل بهتر روی چرخ خیاطی و دید بهتر، مجبور هستند کمر و گردن خود را تا حدود زیادی روی چرخ خم کنند که این قوز شدید در پشت و کمر می تواند آسیب های جبران ناپذیری مانند انحنای خارجی ستون مهره ها را ایجاد کند و ضایعات زودرس آن نیز به صورت کمردرد و درد در مهره های گردن و شانه بروز نماید.

● صندلی مناسب کارگاه خیاطی

استفاده از صندلی مناسب در هنگام خیاطی باعث کاهش مقدار مصرف انرژی و خستگی های جسمی می شود اما اگر صندلی مناسب با ساختار بدنی فرد استفاده کننده و ماهیت کار نباشد، می تواند باعث عوارض و ناراحتی های استخوانی ـ عضلانی شود.

در وضعیت نشسته، فشار به منطقه مهره های کمری ستون فقرات وارد می شود. این امر زمانی مشخص تر می شود که شخص از حالت ایستاده (زاویه ران ـ تنه ۱۸۰درجه) به حالت معمولی (زاویه ران ـ تنه ۹۰درجه) درآید که لگن یک گردش ۲۸ـ۴۰ درجه به سمت عقب انجام می دهد. این چرخش لگن باعث صاف شدن انحنای قسمت مهره های کمر می شود که تغییر زاویه تقریبا ۲۵ تا ۳۸ درجه است. صاف شدن انحنای قسمت مهره های کمر فشاری را در دیسک های منطقه کمر، رباط های خلفی ستون مهره ها در این قسمت و اعصاب ستون فقرات وارد می کند.

وقتی انحنای طبیعی مهره های کمر مسطح و صاف می شود، نیروی فشار روی دیسک های کمر در حدود ۳۵ درصد افزایش می یابد در این حال اگر بار سنگینی نیز جابه جا شود جمع این دو نیرو ضربه های دیگری را به صفحه بین مهره ای وارد می کند.

وضعیت مناسب در هنگام نشستن می تواند فشارهای استخوانی ـ عضلانی را به اندازه کافی کاهش دهد این فشارها در صورت افزایش زاویه بین ران و تنه تقلیل می یابند.

به هر حال به سبب وظایف و وضعیت مورد نیاز در کار دوزندگی حفظ چنین زاویه توصیه شده ای مشکل است. کارگران راست پا به وسیله پدال سرعت حرکت چرخ را کنترل می کنند و حرکت زانو در این حال در بالا و پایین بردن متناسب سوزن چرخ بسیار مهم است.

اگر نشستنگاه صندلی دارای شیب تند باشد کارگر از روی صندلی لیز می خورد و با پای چپ خود به منظور جلوگیری از لیز خوردن و حفظ تعادل به زمین فشار وارد می کند که این امر موجب خستگی شدید پای چپ می شود، اگرچه حفظ زاویه ۱۳۵ درجه بین ران و تنه کار مشکلی است اما در تمام صندلی ها حتی الامکان این زاویه بایستی بزرگ تر از ۹۰ درجه انتخاب شود.

بسیاری از صندلی های متداول دارای ارتفاع نشستنگاه متغیر در حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر هستند و می توانند زاویه بزرگ تر از ۹۰ درجه را بین ران و تنه فراهم کنند، اما به علت وضعیت نامناسب نشستنگاه و پشتی نمی توانند وضعیت بدنی خوبی را فراهم کنند.

اولین مساله مهم در مورد صندلی های متداول فشاری است که از طرف نشستنگاه بر قسمت خلفی ران و از طرف پشتی یا دیوار بر کمر وارد می شود. قسمت خلفی ران شامل بافت نرم و اعصابی است که تحمل فشار زیاد را ندارند برای نشستن راحت روی صندلی زاویه ران ـ تنه بایستی بزرگ تر از ۹۰ درجه باشد و تمام فشارهای اضافی روی ران باید حذف شود و از لغزیدن فرد از لبه نشستنگاه جلوگیری شود.

آسیب دیدگی ستون فقرات

گاهی در بعضی از کارگاه ها افراد دوزنده از صندلی های معمولی مانند صندلی مطالعه استفاده می کنند با توجه به این امر باید دانست که عرض زیاد پشتی این صندلی ها در اعمالی که کارگر نیاز به انجام آن طی کار دارد دخالت می کند به طور مثال این صندلی ها امکان برداشتن و گذاشتن اشیا در چپ یا راست و پشت سر را از افراد سلب می کند. بنابراین پشتی بزرگ و پهن این صندلی ها حرکات مشخص را محدود و دچار مشکل می کند از این رو کارگر مجبور به نشستن در جلو صندلی است به همین دلایل فشارهای اسکلتی ناشی از صندلی های متداول دوزندگی میزان درد ستون فقرات و ناتوانی ها را افزایش می دهد.

صندلی جدید براساس نیازهای شغلی و نیز وضعیت صحیح بدنی دوزنده طراحی می شود و معیارهایی که در نظر گرفته می شود شامل:

۱) ارتفاع نشستنگاه

۲) زاویه نشستنگاه

۳) زاویه نوسان نشستنگاه

۴) چرخش نشستنگاه

۵) فاصله پشتی

۶) ارتفاع تکیه گاه یا پشتی

۷) زاویه پشتی.

نتایج نشان داد که بهتر است وضعیت نشستن به صورتی باشد که تنه به طور قائم نگهداری شود و امتداد ران با خط افق زاویه ۱۵ درجه را تشکیل دهد در نتیجه بین ران و تنه زاویه ۱۰۵ درجه به وجود می آید.

در طراحی صندلی ارتفاع نشستنگاه و فاصله پشتی از آن مهم است ارتفاع سطح نشستنگاه باید بین ۵۱ تا ۶۱ سانتیمتر قابل تنظیم باشد و به کارگران با طول قدهای مختلف اجازه دهد تا بتوانند زاویه ۱۰۵ درجه را حفظ کنند. فاصله پشتی باید ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر به صورت افقی و از مرکز نشستنگاه به همین اندازه قابل تنظیم باشد پشتی صندلی برای نگهداری و حمایت وضعیت طبیعی مهره های کمر و پشتی طراحی و ساخته می شود.

قسمت حمایت کننده از استخوان های ورکی لگن افقی و کوتاه است. لگن بیشتر وزن بدن را به وسیله فراهم کردن یک سطح ثابت به وسیله استخوان های ورکی و سطوح اطراف آن تحمل می کند بنابراین استخوان های ورکی لگن باید توانایی تحمل وزن اندام فوقانی را داشته باشد.

قسمت حمایت کننده ران، محل تکیه گاه قسمت خلفی ران هاست. این قسمت زاویه ران را با سطح افق در یک زاویه ۱۵ درجه حفظ می کند و فشار را در یک سطح وسیع توزیع می کند. نشستنگاه از ۳ سانتیمتر اسفنج ساخته شده و قسمت حمایت کننده مهره های کمر ۱۳ تا ۱۹ سانتیمتر در سمت عقب محل اتصال حمایت کننده استخوان های ورکی لگن و حمایت کننده ران استقرار می یابد.

قسمت حمایت کننده مهره های پشتی تاحدود مهره هفتم پشتی ادامه می یابد. بنابراین عرض پشتی صندلی تا حدود ۲۰ سانتیمتر کاهش می یابد و فقط به عنوان تکیه گاه مرکزی در منطقه خلفی تنه عمل می کند و از فعالیت بدنی کارگر به اطراف نمی کاهد.

فاطمه منصوری
کارشناس بهداشت حرفه ای
 

/ 0 نظر / 275 بازدید